Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest z budżetu państwa. Została ona wprowadzona za pomocą Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875). Dzięki temu od 2016 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dzięki nowelizacji ustawy, od 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej, a także z poradnictwa obywatelskiego  może skorzystać każdy, kogo nie stać na uzyskanie pomocy w sposób odpłatny. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.

W ramach nieodpłatnej porady obywatelskiej, doradca:

  1. zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji;
  2. wskaże przysługujące prawa i obowiązki;
  3. ustali plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej, poinformuje o sytuacji i pomoże przygotować projekt pisma. Dodatkowo w ramach oferowanych usług można skorzystać z nieodpłatnej mediacji (jednak z wyłączeniami).

W czasie pandemii nieodpłatna pomoc prawna oraz mediacja udzielane są za pośrednictwem środków, które służą do porozumiewania się na odległość. Do tych form należy telefon, e-mail, komunikator internetowy. Nie ma potrzeby składania oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej.

Ważnym elementem jest również edukacja prawna. W jej ramach powiaty organizują wydarzenia o tematyce dotyczącej problemów zgłaszanych w ramach poradnictwa. Przybiera ona różne formy: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, informatorów i poradników.

Więcej informacji o bezpłatnej pomocy prawnej pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Na poniższej stronie internetowej dostępny jest „Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik%20Jak%20skorzysta%C4%87%20z%20nieodp%C5%82atnej%20pomocy%20prawnej.pdf

Lista podmiotów świadcząca bezpłatną pomoc prawną jest dostępna pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/centralne-podmioty-i-instytucje-swiadczace-pomoc-prawna/