Pomoc ofiarom przestępstw

W ramach tego rodzaju pomocy, możliwe jest udzielenie jej osobom dotkniętym przemocą domową, fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem, pozbawieniem alimentów i innymi przestępstwami.

Fundusz Sprawiedliwości pomoże zorganizować pomoc prawną, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza ( w tym języka migowego). Ponad to osoby poszkodowane otrzymają pomoc materialną, a także pokryte zostaną koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, edukacji czy aktywizacji zawodowej.

Więcej informacji pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

Wykaz podmiotów i organizacji świadczących pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych, znajduje się na stronie:

https://www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym—lista-podmiotow-i-organizacji/

Więcej informacji o projekcie „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”  pod adresem: https://pk.gov.pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pokrzywdzeni-przestepstwem/