Seminarium

Polska wobec wyzwań współczesności

– Warszawa, 14 listopada 2020 r.

Seminarium było poświęcone przedstawieniu palety wyzwań jakie w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej stoją przed Polską. Jednodniowe seminarium przeprowadzone w Centrum Edukacji Prawnej i Obywatelskiej w Warszawie miało z założenia charakter interdyscyplinarny. Uczestnicy seminarium skupili się na dwóch generalnych grupach problemów, tj. specyfikacji poszczególnych wyzwań oraz roli Polski w ich przezwyciężaniu. Zagajeniem do dyskusji były trzy obszary podjęte przez panelistów, tj. Jana Kowalczyka, Miłosza Horodyskiego i Jarosława Szymanka. Szczegółowymi tematami podniesionymi przez panelistów były: 1) zdefiniowanie wyzwań jakie rodzi świat współczesnym; 2) wyzwania o charakterze wewnętrznym; 3) wyzwania o charakterze zewnętrznym; 4) strategie działania państwa w odniesieniu do poszczególnych wyzwań. Ciekawym tematem dyskusji było również tworzenie marki narodowej, co odbywa się przy wykorzystaniu różnych narzędzi. Uczestnicy seminarium w czasie ożywionej dyskusji podnieśli następujące kwestie szczegółowe: 1) metodologiczne koncepcje wyzwań i problem działania państwa w sytuacji informacyjnej niewiedzy; 2) globalizacja jako jedno z zasadniczych wyzwań w obszarze polityki, gospodarki, ekologii i walki z przestępczością; 3) rozwój nowych technologii co stwarza poważne wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa; 4) demografia jako istotne wyzwanie dla państwa; 5) zagrożenia ze strony środowiska zewnętrznego, o charakterze politycznym, militarnym, gospodarczym; 6) mechanizmy tworzenia tzw. marki państwa przy wykorzystaniu wiedzy marketingowej. Z powodu panującej pandemii w dyskusji podniesiono również problem pandemii i wirusów, które w opinii wielu ekspertów, mają być jednym z najpoważniejszych wyzwań w XXI wieku. Walka z nim, co dobitnie pokazuje COVID-19, ma wymiar wieloaspektowy i nie dotyczy wyłącznie medycyny, ale również gospodarki czy zapobiegania nowym formom przestępczości, która w czasie pandemii ewoluuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opublikuj komentarz