Obszary tematyczne projektu

Bezpłatna pomoc prawna w ramach projektu Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Cyberprzestępczość - Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Prawa mniejszości w ramach projektu Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Naruszenia wolności sumienia i wyznania - Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Pomoc ofiarom przestępstw - Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Prawna ochrona życia - Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Praworządność - Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa - Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Zagadnienia konstytucyjne - Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie
Zagadnienia prawno-karne - Efektywne Prawo w Efektywnym Państwie