Ostatnio opublikowane

Efektywne prawo w efektywnym państwie

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzonym projektem: „Efektywne prawo w efektywnym państwie. Uwarunkowania lokalne w kontekście globalnym, wobec wyzwań XXI w. w walce z przestępczością”. Jest to projekt Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Jego zadaniem jest budowa systemu wsparcia informacyjno- edukacyjnego, a także analityczno-badawczego.

Fundacja Instytut Prawa Ustrojowego

Celem Fundacji jest podejmowanie działań urzeczywistniających zasady państwa demokratycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja od wielu lat zajmuje się działalnością polegającą na tworzeniu, rozbudowie oraz wzmacnianiu sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz zapobieganiu przestępczości, w tym jej przyczynom, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, badań naukowych i rozwojowych, przygotowywaniu opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych, promowaniu oraz ochronie w kraju i za granicą prawdy historycznej, dobrego imienia, a także wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności systemu prawnego oraz kultury. Fundacja zajmuje się także edukacją prawną zarówno w zakresie edukacji obywatelskiej, praw człowieka, informacji prawnej i poradnictwie prawnym a przez to również działa w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Wszystkie zadania do tej pory realizowane przez Fundację były w sposób całkowity lub częściowy tożsame lub podobne do tych, które będą realizowane w niniejszym projekcie.